privítanie
dobryfilm.sk
mad-ku
MAD-KU
filmové večery   zamyslenia   tv-tip   databáza   nákup   hodnotenia a komentáre k filmom   odkazy   mad-ku   autor
Najrýchlejšie informácie o MAD (Mestská autobusová doprava v Ružomberku) prepojení medzi jednotlivými časťami KU (Katolíckej univerzity v Ružomberku) a Železničnou (respektíve Autobusovou) stanicou v Ružomberku.

UPOZORNENIE
Nový cestovný poriadok je platný od 20. 9. 2007, naša ponuka ešte nie je podľa neho skontrolovaná, no predpokladáme, že veľa zmien sa v ňom neudialo.
Zdroj:PRACOVNÉ DNI

číslo 1 x x x x x wx c x wx c x x x x x x x x x wx c x x x x x x x x x x x
Hotel Ačko 04:10  ...   05:09  05:29  05:59  06:29  06:29  06:59  07:29  07:29  08:02  ...   09:19  ...   ...   11:19  ...   12:19  ...   13:09  13:09  13:19  ...   ...   14:19  15:29  16:24  17:09  18:19  19:19  21:09  21:59 
PF KU, Rektorát KU 04:18  ...   05:17  05:37  06:07  06:37  06:37  07:07  07:37  07:37  08:10  ...   09:27  ...   ...   11:27  ...   12:27  ...   13:17  13:17  13:27  ...   ...   14:27  15:37  16:32  17:17  18:27  19:27  21:17  22:07 
Ikar, Kaufland 04:28  05:06  05:27  05:47  06:17  06:47  06:47  07:17  07:47  07:47  08:20  ...   09:37  ...   ...   11:37  ...   12:37  ...   13:27  13:27  13:37  ...   14:12  14:37  15:47  16:42  17:27  18:37  19:37  21:27  22:17 
ZŠ, Zarevúca, Billa 04:35  05:14  05:34  05:54  06:24  06:54  06:54  07:24  07:54  07:54  08:27  ...   09:44  ...   ...   11:44  ...   12:44  ...   13:34  13:34  13:44  ...   14:18  14:44  15:54  16:49  17:34  18:44  19:44  21:34  22:24 
Železničná stanica 04:37  05:16  05:36  05:56  06:26  06:56  06:56  07:26  07:56  07:56  08:29  08:35  09:46  09:50  10:40  11:46  12:25  12:46  13:05  13:36  13:36  13:46  13:48  14:20  14:46  15:56  16:51  17:36  18:46  19:46  21:36  22:26 
FF KU, UPaC 04:45  05:23  05:44  06:04  06:34  07:04  07:04  07:34  08:04  08:04  ...   08:42  ...   09:57  10:47  11:54  12:33  12:54  13:12  13:44  13:44  ...   13:56  14:27  14:54  16:04  16:59  17:44  18:54  19:54  21:44  22:34 

číslo 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
FF KU, UPaC 05:14  05:39  06:14  06:39  07:19  07:49  08:39  09:39  10:39  11:39  12:54  13:29  14:24  15:09  15:29  16:14  17:44  19:34  21:14  22:14 
Železničná stanica 05:21  05:46  06:21  06:46  07:26  07:56  08:46  09:46  10:46  11:46  13:01  13:36  14:31  15:16  15:36  16:21  17:51  19:41  21:21  22:21 
ZŠ, Zarevúca, Billa 05:24  05:49  06:24  06:49  07:29  07:59  08:49  09:49  10:49  11:49  13:04  13:39  14:34  15:19  15:39  16:24  17:54  19:44  21:24  22:24 
FZ KU, nemocnica 05:26  05:51  06:26  06:51  07:31  08:01  08:51  09:51  10:51  11:51  13:06  13:41  14:36  15:21  15:41  16:26  17:56  19:46  21:26  22:26 
Ikar, Kaufland 05:30  05:55  06:30  06:55  07:35  08:05  08:55  09:55  10:55  11:55  13:10  13:45  14:40  15:25  15:45  16:30  18:00  19:50  21:30  22:30 
PF KU, Rektorát KU 05:40  06:05  06:40  07:05  07:45  08:15  09:05  10:05  11:05  12:05  13:20  13:55  14:50  15:35  15:55  16:40  18:10  20:00  21:40  ...  
Hotel Ačko 05:50  06:15  06:50  07:15  07:55  ...   09:15  10:15  11:15  12:15  13:30  14:05  15:00  15:45  16:05  16:50  18:20  20:10  21:50  ...  

číslo 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
FF KU, UPaC 05:01  05:36  06:01  06:36  07:01  07:36  08:11  09:01  10:16  ...   13:16  ...   14:11  14:36  15:11  15:36  16:11  16:56  18:11  19:11  20:16 
Železničná stanica 05:09  05:44  06:09  06:44  07:09  07:44  08:19  09:09  10:24  12:55  13:24  13:50  14:19  14:44  15:19  15:44  16:19  17:04  18:19  19:19  20:24 
Internát  Ruža 05:14  05:49  06:14  06:49  07:14  07:49  08:24  09:14  10:29  12:59  13:29  13:54  14:24  14:49  15:24  15:49  16:24  17:09  18:24  19:24  20:29 
PF KU, Rektorát KU ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   09:22  ...  ...   13:37  ...   ...   ...   ...   15:57  ...   ...   ...   ...   ...  

číslo 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
PF KU, Rektorát KU ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   10:15  12:10  ...   ...   14:00  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
Internát  Ruža ...   05:07  05:32  06:07  06:32  07:07  07:32  08:07  ...   08:57  10:25  12:20  ...   13:27  14:10  14:42  15:07  15:42  17:17  17:27  18:42  19:47 
Železničná stanica 04:44  05:11  05:36  06:11  06:36  07:11  07:36  08:11  08:15  09:01  10:29  12:24  12:55  13:31  14:14  14:46  15:11  15:46  17:21  17:31  18:46  19:51 
FF KU, UPaC 04:52  05:18  05:43  06:18  06:43  07:18  07:43  ...   08:22  ...   10:37  12:32  13:03  13:38  14:21  14:53  15:18  15:53  17:29  17:38  18:53  19:58 

číslo 4 x x c wx x x x x x x x x xZ Lx x x Lx xZ x xZ Lx x x
FF KU, UPaC 05:20  05:21  06:13  06:46  06:46  08:04  08:06  ...   08:59  10:21  ...   10:34  10:56  11:36  12:21  ...   13:10  14:16  14:58  15:19  16:16  16:25  17:19  19:55 
Železničná stanica 05:28  05:29  06:21  06:54  06:54  08:11  08:14  09:03  09:07  10:29  10:30  10:42  11:04  11:44  12:29  12:40  13:18  14:24  15:05  15:27  16:24  16:33  17:27  20:03 
ZŠ, Zarevúca, Billa 05:31  05:32  06:24  06:57  ...   ...   08:17  09:06  ...   ...   10:33  ...   ...   11:47  12:32  12:43  13:21  14:27  ...   15:30  16:27  16:36  17:30  ...  
FZ KU, nemocnica 05:32  05:33  06:25  06:58  ...   ...   08:18  09:07  ...   ...   10:34  ...   ...   11:48  12:33  12:44  13:22  14:28  ...   15:31  16:28  16:37  17:31  ...  
Ikar, Kaufland 05:42  05:37  06:29  07:02  ...   ...   08:22  09:11  ...   ...   10:38  ...   ...   11:52  12:37  12:47  13:26  14:32  ...   15:35  16:32  16:41  17:35  ...  

číslo 4 x x x x c Lx xZ x x x x x x x x x x x x
Ikar, Kaufland 04:50  05:27  06:12  07:14  07:22  ...   08:17  08:22  09:49  10:17  ...   12:22  ...   13:22  15:12  15:36  17:12  17:22  20:22 
ZŠ, Zarevúca, Billa 04:56  05:33  06:18  07:20  07:28  ...   08:23  08:28  09:55  10:23  ...   12:28  ...   13:28  15:18  15:42  17:18  17:28  20:28 
Železničná stanica 04:59  05:36  06:21  07:23  07:31  08:15  08:26  08:31  09:58  10:26  12:10  12:31  12:31  13:31  15:21  15:45  17:21  17:31  20:31 
FF KU, UPaC 05:07  05:44  06:29  07:31  07:39  08:23  08:34  08:39  10:06  10:34  12:18  ...   12:39  13:39  15:29  15:53  17:29  17:39  20:39 

číslo 5 c c x
Železničná stanica 07:22  13:27  21:27 
ZŠ, Zarevúca, Billa 07:25  13:30  21:30 
FZ KU, nemocnica 07:26  13:31  21:31 
Ikar, Kaufland 07:29  |      |     

číslo 5 c c
Ikar, Kaufland 07:35  |     
ZŠ, Zarevúca, Billa 07:41  13:43 
Železničná stanica 07:43  13:45 

Vysvetlivky:

x premáva v pondelok až piatok okrem sviatkov
premáva počas školských prázdnin
premáva len v dňoch škol.vyučovania
Z premáva od 1.10. do 30.4.
L
premáva od 1.5. do 30.9.


SOBOTY, NEDELE, SVIATKY

číslo 1 a a a a a a a a a a a a a
Hotel Ačko ...   06:04  07:04  08:14  09:04  10:34  13:09  14:04  16:04  18:14  19:14  21:09  21:59 
PF KU, Rektorát KU ...   06:12  07:12  08:22  09:12  10:42  13:17  14:12  16:12  18:22  19:22  21:17  22:07 
Ikar, Kaufland 05:28  06:22  07:22  08:32  09:22  10:52  13:27  14:22  16:22  18:32  19:32  21:27  22:17 
ZŠ, Zarevúca, Billa 05:35  06:29  07:29  08:39  09:29  10:59  13:34  14:29  16:29  18:39  19:39  21:34  22:24 
Železničná stanica 05:37  06:31  07:31  08:41  09:31  11:01  13:36  14:31  16:31  18:41  19:41  21:36  22:26 
FF KU, UPaC 05:45  06:39  07:39  08:49  09:39  11:09  13:44  14:39  16:39  18:49  19:49  21:44  22:34 

číslo 2 a a a a a a a a a a a
FF KU, UPaC 05:14  06:14  07:19  08:54  11:24  13:14  13:44  14:19  15:14  17:34  21:14  22:14 
Železničná stanica 05:21  06:21  07:26  09:01  11:31  13:21  13:51  14:26  15:21  17:41  21:21  22:21 
ZŠ, Zarevúca, Billa 05:24  06:24  07:29  09:04  11:34  13:24  13:54  14:29  15:24  17:44  21:24  22:24 
FZ KU,  nemocnica 05:26  06:26  07:31  09:06  11:36  13:26  13:56  14:31  15:26  17:46  21:26  22:26 
Ikar, Kaufland 05:30  06:30  07:35  09:10  11:40  13:30  14:00  14:35  15:30  17:50  21:30  22:30 
PF KU, Rektorát KU 05:40  06:40  07:45  09:20  11:50  13:40  14:10  14:45  15:40  18:00  21:40  ...  
Hotel Ačko 05:50  06:50  07:55  09:30  12:00  13:50  14:20  14:55  15:50  18:10  21:50  ...  

číslo 3 a a a a
FF KU, UPaC 09:33  11:33  16:31  19:16 
Železničná stanica 09:41  11:41  16:39  19:24 
Internát  Ruža 09:46  11:46  16:44  19:29 
PF KU, Rektorát KU 09:54  11:54  ...   ...  

číslo 3 a a a
PF KU, Rektorát KU 09:40  ...   16:15  ...  
Internát  Ruža 09:50  10:48  16:25  19:47 
Železničná stanica 09:54  10:55  16:29  19:51 
FF KU, UPaC 10:02  ...   16:37  19:58 

číslo 4 a a a a a a La aZ a aZ La a a
FF KU, UPaC 06:11  07:20  08:30  09:31  ...   11:45  14:18  14:20  14:16  16:16  16:25  19:00  19:00  19:55 
Železničná stanica 06:19  07:28  08:38  09:39  10:30  11:53  14:26  14:28  14:24  16:24  16:33  19:08  19:08  20:03 
ZŠ, Zarevúca, Billa 06:22  07:31  ...   09:42  10:33  11:56  14:29  14:31  14:27  16:27  16:36  19:11  19:11  ...  
FZ KU, nemocnica 06:23  07:32  ...   09:43  10:34  11:57  14:30  14:32  14:28  16:28  16:37  19:12  19:12  ...  
Ikar, Kaufland 06:27  07:36  ...   09:47  10:38  12:01  14:34  14:36  14:32  16:32  16:41  19:16  19:16  ...  

číslo 4 a a a a a aZ La a a a a a
Ikar, Kaufland 06:22  |      08:57  11:07  11:12  13:20  13:22  14:22  16:22  ...   20:07  ...  
ZŠ, Zarevúca, Billa 06:28  07:29  09:03  11:13  11:18  13:26  13:28  14:28  16:28  ...   20:13  ...  
Železničná stanica 06:31  07:32  09:06  11:16  11:21  13:29  13:31  14:31  16:31  18:20  20:16  20:40 
FF KU, UPaC 06:39  ...   09:14  11:24  11:29  13:37  13:39  14:39  16:39  18:28  20:24  20:48 

číslo 5 a a
Železničná stanica 05:27  21:27 
ZŠ, Zarevúca, Billa 05:30  21:30 
FZ KU, nemocnica 05:31  21:31 
Ikar, Kaufland |      |     

číslo 5 a
Ikar, Kaufland 04:32 
ZŠ, Zarevúca, Billa 04:38 
Železničná stanica 04:40 

Vysvetlivky:

premáva v sobotu a v nedeľu a cez sviatky
Z premáva od 1.10. do 30.4.
L
premáva od 1.5. do 30.9.
TOPlist
počítadlo návštev spustené 7. 6. 2006